30 July 2009

LP: Proteksyon (Protection)

Nasa Pilipinas ako noong isang linggo, sa kalagitnaan ng bagyong Isang (Molave) at hanging habagat. Dahil dito hindi natuloy ang aking byahe sa ibang probinsya. Itong mga litrato ay kinuha ko mula sa aking kuarto sa isang otel. Nasa mataas akong palapag ng gusali at parang nakakatakot tingnan ang paghampas ng ulan at hangin sa bintanang salamin. Mas nakakatakot kung ikaw ay nasa labas at nababasa ng ulan. Buti na lang ako ay nasa loob ng kuwarto at may proteksyon.

I was in the Philippines last week, in the middle of the tropical storm Isang (Molave) and the southwest monsoon. I had to cancel my trip to the province because of this. The photos below were taken from my hotel room. I was on one of the higher floors and it was frightening to see the rain and wind battering the glass windows. It would be more scary though to be outside under this kind of rain. It was good I was inside and protected.

Pagkatapos ng aking meeting sa UP Diliman, dumaan ako ng UP shopping center upang bumili ng payong. Nagamit ko rin ito dahil maulan nga sa Maynila. Naging proteksyon ko sya sa ulan at iba pa, dahil puede rin syang gamiting armas baka sakali. Dinala ko sya pabalik dito upang maging pa-ala-ala, kasi matibay rin naman at maganda pa. Chinek-in ko sa eroplano ngunit pagdating ko rito hindi sya kasama sa mga bagahe na lumabas. Nawawala sya at hanggang ngayon hinihintay ko ang tawag ng airline kung nahanap na nila. Limang araw na ang nakaraan at wala pa rin akong balita. 185 pesos lang naman yon pero ang habol ko ang prinsipyo na sana huwag nakawin ang hindi sa iyo. Nag-iisip ako kung saan sya nawala, kung doon sa atin o dito na. Baka kasi sa paliparan dito dahil hindi nila sinusuri ang mga baggage tags paglabas ng mga tao sa customs, kaya kahit sino na lang puedeng kuhanin ang mga dala-dala, lalo na itong payong, dahil madali syang bitbitin. Ewan lang.

After my meeting at UP Diliman I passed by the UP shopping center to buy an umbrella. I was able to use it because it was raining most of the time in Manila. It protected me from the rain and many other things, as it can also be used as a weapon just in case. I brought it back with me as a souvenir, as it is also strong and pretty. So I checked it in on the plane but when I arrived here it did not come out with the other bags. I could not find it and until now I am still waiting for the airline to call me if they have found it. Five days have passed and I don't have any news yet. It costs only 185 pesos but it's the principle of the thing that people should not take what is not theirs. I am thinking where it might have gotten lost, was it in the Philippines or here. Maybe here at the airport because they do not check the baggage tags when people come out so anyone can just take anything, especially an umbrella which is easy to carry. I just do not know.

Nasa Maynila pa rin ako noong nagkaroon ng eklipse ngunit hindi ako nakalabas upang tingnan sya. Kailangan ng proteksyon sa mata dahil baka masira ang mga ito kung titingnan ng direkta ang araw. Kaya ako ay tumingin lamang sa labas at ito ang aking nakita habang ako ay nagta-trabaho sa aking computer at nakikinig sa balita. Maulap din ng araw na yon.

I was also in Manila during the eclipse but I was not able to go out to watch it. Our eyes also needed protection as it was not advisable to look at the sun directly. So from my room I just looked out and this was what I saw, while I was working on my computer and listening to the news. It was quite cloudy that day as well.

Syempre ang pinaka-proteksyon ko ay ang dakilang Panginoon na palaging nandito sa aking tabi, saan man ako pupunta.

Of course my greatest protector is the Almighty God who is always by my side, wherever I go.

Marami pang kuwentong proteksyon doon sa/
More protection stories at
Litratong Pinoy

9 comments:

luna miranda said...

at least, medyo exciting ang bisita mo sa Pilipinas, may action!:P

Marites said...

sayang ang payong ah..maganda sanang paalala galing sa Pinas. maligayang LP!

Carnation said...

@luna exciting na nakakatakot!

@marites enjoy ako magkolekta ng payong!

salamat sa pagbisita.

Carnation said...

@luna exciting na nakakatakot!

@marites enjoy ako magkolekta ng payong!

salamat sa pagbisita.

PEACHY said...

sayang yun payong ha...
enjoy ang bakasyon mo ah, maaction :-)
ito naman ang aking proteksyon.
Magandang araw ng huwebes kaibigan!

Sreisaat said...

May ganyang experience din ako sa atin... nawala din yung payong ko. Galing ako ng probinsya papuntang Manila. Sabi nga ng ibang pasahero, malamang doon pa lang daw sa probinsiya e napag-interesan na. Oh well. Pero tama ka, ang Panginoon pa rin ang ating pinaka-proteksyon sa lahat ng bagay, at sa lahat ng oras.

Sreisaat Adventures

Willa said...

the mystery of the missing umbrella! lol!
Tama,ang Panginoon ang pinakamainam na proteksyon sa lahat ng bagay.

Joy said...

ay, sayang yung payong ha!

magandang araw!
salamat sa dalaw!

emarene said...

somebody needed your payong more ;)
yun na lang isipin mo!

Happy LP!