20 March 2009

LP50: Paboritong Alahas (Favorite Jewellery)

Dahil ito ang mga paborito kong alahas, ginagamit ko sila araw-araw. Ngunit yong kalawit sa tenga depende sa kulay ng aking damit; pero pareho pa rin ang estilo, yong dangling. Bawat isa may kuwento. Marami pang mga ganitong paborito sa Litratong Pinoy.

Because they are my favorites, I use them everyday. But the earrings have to match the color of my clothes; yet the style is the same, dangling earrings. Each one has its own story. More of these favorites at Litratong Pinoy.

10 comments:

HiPnCooLMoMMa said...

ang ganda ng bracelet ng iyong watch, kakaiba.

Carnation said...

thanks hip. ito ang crystal lace model ng swatch

ethel said...

ang gandang strap ng relo mo sis
bagay na bagay sila sa college ring mo :)

Carnation said...

ethel thanks. yong ring katas din nyan from first salary ...

Marites said...

Gustung-gusto ko iyong bracelet ng relo mo. Maganda siya.

spiCes said...

totoo ang ganda nga ng relo mo, kakaiba eh:)

Carnation said...

thanks...pero noong nag fly ako from manila to cebu early march nakita ko yong isang passenger na ganito rin ang relo nya!

Meryl said...

wow ang hikaw mo po ay very fashionable... type ko, pati ang relo.
maganda po lahat ^_^

SASSY MOM said...

Galing naman, ung college ring - suot suot mo palagi :-)

LY said...

I love Jewelry too :)